Hadis Kitapları

İbn Ebî Şeybe (16 Cilt)

6,000.00
Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm el-Absî el-Kûfi (159-237 H.) Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız KUTUB-U SİTTE YAZARLARININ HOCASINDAN DEVASA BİR HADİS KOLEKSİYONU Buhârî ve Müslim döneminde yaşayan hadis otoritelerinin hocası olan Ebû Bekr b. Ebî Şeybe, kendi dönemine kadar yazılmış en kapsamlı hadis koleksiyonu ile ünlenmiştir. Daha önce kaleme alınmış Abdürrezzâk'ın aynı adlı MUSANNEF'inden daha hacimli ve daha zengin içeriği ile 39000 hadis-i şerif, sahabe kavli, fetvası ve fiillerini ihtiva etmekte olan elinizdeki bu eser, alanında yazılmış en hacimli ve zamanımıza eksiksiz ulaşabilmiş yegâne çalışmadır. Sahihler ve sünenler gibi hadis çalışmalarına altyapı oluşturmuş tertip ve sunuma sahiptir. Muhammed Avvâme'nin titiz tahkik çalışmaları ile dünya kütüphanelerindeki en eski nüshaları esas alınarak yayına hazırlanmıştır. • 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamu • 16 cilt • Arapça+Türkçe • 9789759016746 • 2012 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Kenzul-ummâl (26 cilt)

Orijinal fiyat: 10,000.00₺.Şu andaki fiyat: 6,000.00₺.
Ali el-Muttakî el-Hindî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız Yayınevi olarak 2012 yılında ed-Dürrü’l-Mensûr adlı rivayet tefsirini neşrettiğimiz meşhur İslam âlimi Celâledin es-Suyûtî’nin hadis-i şeriflerin kaynakları açısından en hacimli ve önemli eserleri, Cem’ul-cevâmi, el-Câmi’us-sağîr ve onun ilavesi olan Ziyâdâtu’l-Câmi adlı hadis koleksiyonlarıdır. Osmanlıda Kanuni döneminde Mekke’de ünlenmiş Hintli bir âlim olan Ali el-Muttakî’nin, bu üç eseri daha kullanışlı hale getirmek amacıyla konularına göre tertip için sürdürdüğü beş aşamalı bir telif çalışma neticesinde meydana getirdiği Kenzu’l-ummâl fî süneni’l-akvâl vel-ef’âl isimli dev hadis külliyatı, İslâm tarihinde oluşturulan ve 46624 hadis-i şerif içeren en hacimli hadis koleksiyonudur.Arapça konu başlıklarına göre alfabetik olan orijinal tertibi, Türkçe okuyucularının kullanımı dikkate alınarak klasik Sünen tarzı kitapların konu dizilimine göre yayına hazırlanmıştır. • İstanbul • Ivory (beyaz şamua) • 26 cilt • Arapça, Türkçe • 978605659364 • 2019 Tarihli Yayın