el-Metâlib ul-Aliye (4 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,600.00₺.Şu andaki fiyat: 960.00₺.

İbn Hacer el-Askalânî (öl. 853 H./1449 M.)

Heyet

Elinizdeki bu kitap, Buhârî ile Müslim’den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned’inde yer alan hadislerin, Kutub-u Sitte’de olmayanlarını (zevâidi) içermektedir. Meşhur hadis hafızı İbn Hacer tarafından konularına göre tertip edilerek bir araya getirilmiş olan ve çok nadir hadisler ihtiva eden bu müsnedler şunlardır:1. Müsned, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî,2. Müsned, el-Hâris b. ebî Usâme,3. Müsned, el-Humeydî,4. Müsned, İbn ebî Ömer el-Adenî,5. Müsned, Müsedded b. Müserhed,6. Müsned, Ahmed b. Menî’7. Müsned, Abd b. Humeyd8. Müsned, Ebû Bekr b. ebî Şeybe(9. Müsned, İshak b. Râhaveyh)(10. Müsned, Ebû Ya’la el-Mevsilî)

• 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 5 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2012 Tarihli Yayın

Stokta Mevcut