Hilyetu’l-Evliyâ ve-Tabakâtu’l-Asfiyâ (12 Cilt) 🔵 (DİJİTAL BASKI) 🔵

3,000.00

 

❗️ KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA ❗️

Bu kitabın Baskı tekniği olarak fotokopi makinesi, elle dikiş

ve ciltleme yapıldığı için matbaa baskısından daha fazla maliyeti vardır.

Adetli basımdır.


➡️   Kağıt: İvory   
⬅️

➡️   Sırt: Dikişli   ⬅️

➡️   Kapak: Sert Parlak Selefon   ⬅️

 

Ebû Nuaym el-Isbehânî

Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız

Elinizdeki bu kitap; Sahabe döneminden başlamak üzere ilk üç asırda yaşamış; ibadet, zühd,bilgelik, ilim ve tasavvuf kimliği ile sivrilmiş 800’e yakın şahsiyetin biyografilerine dair bilgiler,onların hikmetli sözleri ve yaşamış oldukları ibretlik bazı olaylar ve örnek davranışların(11500) yanı sıra rivayet ettikleri hadisleri (4500) ihtiva etmektedir. Kendi dalında mükemmelve güzel bir kaynak kabul edilen çalışma, daha müellifinin hayatında iken şöhret bulup birkopyası Nisabur’da 400 altına satılmıştır. Hz. Ebû Bekir ile başlayıp üçüncü hicri asra değinyaşamış “Allah dostu” olarak nitelediğimiz bu yıldız şahsiyetler, tabaka denilen kronolojik birsıralama içinde verilmiştir. Bütün bilgiler “isnâd” denilen ravi zincirleri ile “güvenilir” ve“ilimsel” bir metotla sunulmuş olup bu yönüyle sağlam bir başvuru kaynağıdır. Türkçeçevirisinin sunumunda farklı bir yol izlenmiştir. Şöyle ki asıl Arapça nüshasındaki hadis-işerifler, kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması amacıyla, yerlerinden çıkarılıp daha önceHafız Nûreddîn el-Heysemî’nin hazırlamış olduğu “Takrîbu’l-buğye bi-tertibi ehâdîsi’l-Hilye”adlı müstakil bir çalışma içinde “konu” tertipli olarak verilmiştir.

• 0 Sayfa • İstanbul • Şamua kağıt • 12 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2015 Tarihli Yayın

Stokta yok