İbn Ebi’d-Dünyâ Külliyâtı (10 Cilt)

2,400.00

Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Emevî el-Bağdâdî el-Hanbelî

Heyet

Hicri 3. asırda Bağdat’ta bir hadis âlimi, sıra dışı bir projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. İbn Ebi’d-Dünyâ adıyla şöhret bulmuş bu zât, sayısı 200’ün üzerine çıkan müstakil kitapçıklar halinde ele aldığı konu başlıklarında önemli bir kısmı başka kaynaklarda geçmeyen hadis-i şeriflerin yanında sahabe, tâbiûn, hikmet sahibi büyük zâtlar ve ilk dönem tasavvuf büyükleri ile şairlerin sözlerini biraya getirmiştir. Sonraki dönem klasik eserlerin çoğuna kaynaklık etmiş bu koleksiyona ait, elyazması olarak günümüze ulaşabilen ve hemen tamamı Arap dünyasında değişik kişilerin eliyle defalarca neşredilmiş olan 57 risalenin Arapça metinleri ile Türkçe çevirilerini sunuyoruz.

• 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 10 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2013 Tarihli Yayın

Stokta Mevcut