Mecmau’z-Zevâid ve-Menbau’l-Fevâid (20 Cilt)

Orijinal fiyat: 8,000.00₺.Şu andaki fiyat: 4,800.00₺.

Nûreddîn el-Heysemî

Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız

KUTUB-U SİTTE’DE OLMAYAN 18776 HADİS Zevâid türü hadis kitaplarının en büyüğü olan bu eserde 18776 hadis-i şerif konu başlıklarına göre okuyucuya sunulmuştur. Meşhur ALTI HADİS KİTABI’ında (Kutub-u Sitte’de) olmayan oldukça nadir hadis-i şerifler ihtiva eden bu muhteşem klasik kaynak eser, sınıfındaki en büyük hadis koleksiyonudur. Kitabımızda yer alan ve her biri oldukça hacimli olan bu kaynaklar: Müsned, İmam Ahmed b. Hanbel Müsned = el-Bahru’z-zahhâr, Bezzâr Müsned, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî el-Mu’cemu’l-kebîr, Taberânî el-Mu’cemu’l-evsat, Taberânî el-Mu’cemu’s-sağîr, Taberânî Müsnedu Ebî Saîd, Taberânî Müsnedu Âişe, Taberânî

• 13000 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 20 cilt • Arapça+Türkçe • 9759016258 • 2015 Tarihli Yayın

Stokta Mevcut