Sahih-i Müslim (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,340.00₺.

Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (öl. 261/875).

Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Arif Özbek

Yüce Allah’ın Kitab’ından sonra en güvenilir dini kaynaklar sıralamasında Buhari’nin Sahih’inden sonra gelen Sahih-i Müslim, İslam dünyasında çok değer verilen hadis kaynaklarından biridir. Tekrarlardan azami derecede arındırılmış ve rivayet farklılıklarının sonucu değişik metin versiyonlarının sunumu ile dikkat çeken kitap, tekrarsız üçbinin üzerinde hadis-i şerifi akaid, ahkâm, âdâb, tefsir, siyer, menakıb konulu 54 anabaşlık altında okuyucu ve araştırmacıların kullanımına sunmuştur. Tarih boyunca çeşitli âlimlerce şerhleri de yapılan eser, ulemâ ve muhaddislerce sahih kabul edilen merfû hadisleri içermektedir. Müellif tarafından 15 senede oluşturulmuş eserin çeşitli baskıları ve Türkçe çevirileri de yapılmıştır. Hadis araştırması ve akademik kaynak gösterme gibi konularda esas alınan Concordance veya Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadîsi’n-nebevî’nin tertibine uygun bir şekilde sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Dipnotlarda diğer Kütüb-i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de verilmiştir.

• 3704 Sayfa • İstanbul • Şamua Kağıt • 5 cilt • Arapça+Türkçe • 9786054659425 • 2020 Tarihli Yayın

Stokta Mevcut

Açıklama