Zühd Hadisdeleri Külliyatı (5 Cilt) 🔴 YENİ ÇIKTI 🔴

Orijinal fiyat: 4,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,500.00₺.

Hadisin tasnif döneminde kaleme alınan Zühd başlıklı kitapların biraraya getirildiği bu külliyât, 2. asırla 5. asır zaman aralığında 12 farklı müellif tarafından hazırlanmış 12 kitabı okuyucuya sunmaktadır. Daha önce yayınevimiz tarafından Beyhakî Külliyâtı içinde Kitâbu’z-Zühd ile İbn Ebi’d-Dünyâ Külliyâtı içinde Zemmü’d-Dünyâ ya da diğer adıyla Kitâbu’z-Zühd’ü neşretmiştik. Elinizdeki bu 5 ciltlik takım eserde ise bu iki kitap dışında kalan Zühd başlıklı şu eserlere yer verdik:
1. Abdullah b. el-Mübârek
+ Nuaym b. Hammâd
2. Ahmed b. Hanbel
3. İbn Ebî Âsım en-Nebîl
4. Ebû Hâtim er-Râzî
5. Ebû Dâvud es-Sicistânî
6. Esed b. Mûsa
7. Vekî b. el-Cerrâh
8. Hennâd b. es-Serî
9. Câfer b. Muhammed el-Huldî
10. Hatîbu’l-Bağdâdî
11. Muâfâ b. İmrân
12. Ebû Saîd İbnü’l-A’râbî

Kağıt kalitesi: Şamua İvory • 2024 tarihli yayın • ISBN: 9786054659500

Stokta Mevcut