el-Metâlib ul-Aliye (4 Cilt)

 

140,00 84,00

el-Metâlib ul-Aliye
İbn Hacer el-Askalânî (öl. 853 H./1449 M.)

Elinizdeki bu kitap, Buhârî ile Müslim’den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned’inde yer alan hadislerin, Kutub-u Sitte’de olmayanlarını (zevâidi) içermektedir. Meşhur hadis hafızı İbn Hacer tarafından konularına göre tertip edilerek bir araya getirilmiş olan ve çok nadir hadisler ihtiva eden bu müsnedler şunlardır:

1. Müsned, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî,
2. Müsned, el-Hâris b. ebî Usâme,
3. Müsned, el-Humeydî,
4. Müsned, İbn ebî Ömer el-Adenî,
5. Müsned, Müsedded b. Müserhed,
6. Müsned, Ahmed b. Menî’
7. Müsned, Abd b. Humeyd
8. Müsned, Ebû Bekr b. ebî Şeybe
(9. Müsned, İshak b. Râhaveyh)
(10. Müsned, Ebû Ya’la el-Mevsilî)

Kategoriler: