Mecmau’z-Zevâid ve-Menbau’l-Fevâid (20 Cilt)

 

900,00 540,00

Mecmau’z-Zevâid ve-Menbau’l-Fevâid
Nûreddîn el-Heysemî

Zevâid türü hadis kitaplarının en büyüğü olan bu eserde 18776 hadis-i şerif konu başlıklarına göre okuyucuya sunulmuştur. Meşhur ALTI HADİS KİTABI’ında (Kutub-u Sitte’de) olmayan oldukça nadir hadis-i şerifler ihtiva eden bu muhteşem klasik kaynak eser, sınıfındaki en büyük hadis koleksiyonudur.
Kitabımızda yer alan ve her biri oldukça hacimli olan bu kaynaklar:

Müsned, İmam Ahmed b. Hanbel
Müsned = el-Bahru’z-zahhâr, Bezzâr
Müsned, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî
el-Mu’cemu’l-kebîr, Taberânî
el-Mu’cemu’l-evsat, Taberânî
el-Mu’cemu’s-sağîr, Taberânî
Müsnedu Ebî Saîd, Taberânî
Müsnedu Âişe, Taberânî

Stok Kodu: Mecmau'z-Zevâid