Musannef İbn Ebî Şeybe (16 Cilt)

 

700,00 420,00

Musannef
İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm el-Absî el-Kûfi (159-237 H.)

KUTUB-U SİTTE YAZARLARININ HOCASINDAN DEVASA BİR HADİS KOLEKSİYONU

Buhârî ve Müslim döneminde yaşayan hadis otoritelerinin hocası olan Ebû Bekr b. Ebî Şeybe, kendi dönemine kadar yazılmış en kapsamlı hadis koleksiyonu ile ünlenmiştir. Daha önce kaleme alınmış Abdürrezzâk’ın aynı adlı MUSANNEF’inden daha hacimli ve daha zengin içeriği ile 39000 hadis-i şerif, sahabe kavli, fetvası ve fiillerini ihtiva etmekte olan elinizdeki bu eser, alanında yazılmış en hacimli ve zamanımıza eksiksiz ulaşabilmiş yegâne çalışmadır. Sahihler ve sünenler gibi hadis çalışmalarına altyapı oluşturmuş tertip ve sunuma sahiptir. Muhammed Avvâme’nin titiz tahkik çalışmaları ile dünya kütüphanelerindeki en eski nüshaları esas alınarak yayına hazırlanmıştır.

Kategoriler: