Peygamber (sav) Külliyatı (12 Cilt)

 

500,00 300,00

Muhammed bin Salih ed-Dimaşkî

İslam bilginlerince siyer kitaplarının en genişi kabul edilen ve yazarı tarafından “ömrümün neticesi” diye nitelenen, gerçekten de üzerinde büyük uğraş sarfedilmiş elimizdeki bu müstesna eserde Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’in:

Ruhlar âleminden, Bekâ Yurduna göç edişine, hatta Kıyamet günü dirilişine değin tüm hayatı kronolojik olarak en ince detaylarıyla anlatılmıştır.

Tepeden tırnağa mübarek vücut organları tarif edilmiştir.

Yemesinden uyumasına, öfkesinden neşesine, sabrından mizahına kadar O’nun bütün davranış türleri ve karakter yapısı incelenmiştirb.

Gece namazından orucuna, zikrinden istiğfarına varıncaya değin tüm ibadet ve duaları; savaşlarından, fetva ve hukuki kararlarına kadar pek çok siyasi ve sosyal faaliyetlerine yer verilmiştir.

*Hayatında iken gösterdiği mucizeler ve geleceği dair verdiği haberler ile dua ve beddualarının çoğu anlatılmıştır.

Tüm peygamberler ve insanlardan farklı olarak ekndisine bahşedilen özellikler; aile efradı, akrabaları ve yakın ashâbı; Tıbb-ı Nebevî’nin tüm konuları; O’nun kabrini ziyaret ve tevessül gibi daha pek çok konuya, bir başka ifade ile “O’nunla ilgili herşeye” yer verilmiştir.

 • Şamua kağıt • 12 • Türkçe • 2013 Tarihli Yayın •